Jinsi ya Kufahamu Kiingereza cha Kujibia Mitihani

Ubao umeandikwa success.
Changamoto kubwa inayowakumba wanafunzi ni kumudu lugha ya kiingereza. Wapo wanafunzi ambao wanayaelewa vizuri masomo yao lakini tatizo linakuja katika kueleza majibu yao ambapo masomo yote isipokuwa Kiswahili hutumia lugha ya kiingereza.

Kushindwa kumudu lugha ya kiingereza kunachangiwa na matumizi finyu ya lugha hii nchini. Watanzania wengi hutumia lugha ya Kiswahili katika shughuli zao za kila siku, hivyo wanafunzi wamekosa nafasi ya kufanya mazoezi ya kuzungumza lugha hii.

Kama wewe ni miongoni mwa wanafunzi ambao wanashindwa kujibu mitihani na kupata matokeo mabaya kwa sababu ya kushindwa kuimudu lugha ya kiingereza, fanya mambo haya:

     1.   Sikiliza lugha ya kiingereza

Sikiliza mtu yeyote anayeongea lugha ya kiingereza hata kama huelewi. Sikiliza taarifa ya habari, watu wakizungumza katika televisheni na mwalimu akifundisha darasani.

     2.   Zungumza lugha ya kiingereza

Kiingereza kwa Watanzania wengi huambatana na aibu. Kama una aibu kuzungumza lugha ya kiingereza mbele ya kundi la watu, tafuta marafiki uliowazoea kisha andaeni ratiba ya kuzungumza lugha ya kiingereza. Siyo lazima mzungumze kiingereza kila siku na kila mahali, ila mnaweza mkatengeneza ratiba ya kuzungumza kiingereza hata mara mbili kwa wiki kwa muda wa saa kadhaa.

     3.   Andika kwa lugha ya kiingereza

Fanya mazoezi ya kuandika vitu mbalimbali. Andika insha za darasani, andika makala na vingine vingi ilimradi ufanye mazoezi ya kutosha katika kuiandika lugha hii.

     4.   Soma maandishi ya kiingereza

Soma vitu mbalimbali vilivyoandikwa katika lugha ya kiingereza. Soma magazeti, vitabu na makala mbalimbali katika lugha ya kiingereza. Wakati unasoma vitu hivi, hakikisha una kamusi pembeni ili pale utakapokutana na neno usilolifahamu uweze kutazama maana ya neno hilo. Usisome bila kamusi pembeni. Kamusi ni kifaa kitakachokusaidia kupata maana ya maneno mbalimbali ya kiingereza na hatimaye kusaidia kukuza msamiati wako.

     5.   Jifunze lugha ya kiingereza

Zipo njia mbalimbali utakazotumia kujifunza lugha ya kiingereza. Unaweza kujifunza lugha hii kwa kusoma vitabu mbalimbali au kutafuta mwalimu ambaye atakufundisha vyema. Wakati ukifundishwa, usisahau kufanya mazoezi.

Popular posts from this blog

Jinsi ya Kuandika Barua ya Maombi ya Kazi Mwaka 2024

Jinsi ya Kuandika CV | Mfano wa CV Wasifu

Uhakiki wa Tamthiliya ya Kilio Chetu