Posts

Jinsi ya Kuwafanya Wanafunzi Wapende Kusoma

Image
Tumezungukwa na wanafunzi wanaotamani kufaulu lakini hawapendi kusoma. Wengine huomba kufundishwa mada za muhimu zitakazowafanya wafaulu mitihani yao, ukiona hivyo, tambua mwanafunzi huyo hapendi kusoma. Pia, hakuna mada za muhimu na zisizo za muhimu. Mada zote ni za muhimu na huenda zikawa na maswali katika mtihani. Mwanafunzi anayefaulu ni yule anayesoma, iwe kwa kupenda au kutopenda, ni lazima usome kwani mtihani hupima yale uliyoyaweka kichwani kwa kusoma. Walimu wamekuwa wakiniuliza swali juu ya namna ya kuwafanya wanafunzi wao wapende kusoma. Makala hii ni jibu kwao. Hata wale wanafunzi wasiopenda kusoma, makala haya yatawasaidia. Yafuatayo ni mambo yanayoweza kuwafanya wanafunzi wapende kusoma: 1.    Onyesha faida ya kile unachowafundisha Kama unachofundisha hakina faida kwao, wanafunzi hawawezi kupenda kusoma. Taja faida ya somo au mada katika maisha yao. Mimi nifundishapo mada mpya katika somo la Kiswahili huanza kwa kusema: “Mada ya leo inaitwa Utumizi wa Lugha. Mada

Sababu Wanafunzi wa Kike Kutofanya Vizuri kama wa Kiume

Image
Wanafunzi wa kiume na wale wa kike hawana tofauti katika akili zao. Ukweli ni kwamba, wanafunzi wa kike hufanya vizuri zaidi wawapo katika madarasa ya chini, na huendelea kushuka uwezo wao wa kufanya vizuri kadri wanavyozidi kuongeza madarasa. Akili ya mwanamume na mwanamke zote zipo sawa. Lakini kumekuwa na utofauti mkubwa wa ufaulu wa wanafunzi wa kike na wale wa kiume. Lakini wapo wasichana ambao pamoja na yote, bado wanafaulu vizuri kuliko wale wa kiume, hapa tutaeleza, kwa nini wanafunzi wa kiume hufaulu zaidi ukilinganisha na wale wa kike. 1.    Hofu ya kufanikiwa Wasichana hutengenezewa hofu ya kufanikiwa tangu wakiwa watoto. Kutokana na tamaduni zetu, wasichana huona kama ni kosa kupigania mafanikio, hata wanapofanikiwa, hufananishwa na wale wa kiume. Mwanafunzi wangu mmoja aitwaye Helena aliwahi kunisimulia mkasa wake ulionisisimua vilivyo. Anasema akiwa darasa la kwanza, alikuwa akifanya vizuri darasani na kushika nafasi ya kwanza. Watu wengi walimsifu kwa kuwashinda wa

Advantages and Disadvantages of Different Curriculum Designs

Image
Question:  With examples analyse  the advantages  and  weakness  of each of curriculum  design (a) Subject centered  curriculum  design (b) Learner  centered  curriculum  design  (c) problem  centered curriculum design. Answer Curriculum is a standards-based sequence of planned experiences where students practice and achieve proficiency in content and applied learning skills. Curriculum is the central guide for all educators as to what is essential for teaching and learning, so that every student has access to rigorous academic experiences. Subject-centered curriculum design revolves around a particular subject matter or discipline. For example, a subject-centered curriculum may focus on math or biology. This type of curriculum design tends to focus on the subject rather than the individual. Jackson, Stratford, Krajcik, & Soloway, 2000; Quintana et al., 2000 further explained that learner-centered design "considers learning while doing; it supports learners in the way

Dhima za Kategoria za Virai katika Lugha Kisintaksia

Image
Lugha ya Kiswahili inazo tungo nyingi na miongoni mwa tungo hizo ni tungo kirai. Tungo zingine ni tungo neno, kishazi na sentensi. Kategoria za virai ni sifa bainifu zinazoambikwa kwenye aina za virai. Kwa upande wa maana, tungo kirai ni kipashio kidogo cha kimuundo chenye neno moja au zaidi ambacho hakina muundo wa kiima (K) na kiarifu (A). Kirai huwa na neno kuu moja linalotawala. Neno hilo linalotawala ndilo huwa aina ya kirai. Kategoria ya virai inajumuisha kirai nomino, kirai kivumishi, kirai kitenzi, kirai kielezi na kirai kihusishi. Zifuataza ni dhima za kategoria za virai katika lugha ya Kiswahili Kisintaksia. Kirai nomino kina dhima ya kuwa kiima, yambwa, yambiwa, kijalizo cha kirai kihusishi na kinaweza kukaa mahali pengine popote ambapo nomino inakaa. Kwa mfano: Askari waaminifu waliwakamata wahalifu wetu wote kwa siku moja. Askari imetumika kama kiima cha sentesi hiyo. Katika kirai nomino, neno kuu ni nomino. Kirai kitenzi kina dhima ya kuwa kiarifu. Kwa mfano, mama an

History 1 Form Six Examination 2021 2

Image
Maelekezo ya Kufanya Mtihani Ili Usahihishwe na Mwalimu: 1. Mtu yeyote na popote alipo anaruhusiwa kufanya mtihani huu. 2. Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi. 3. Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0653 250 566. 4. Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho. 5. Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000/= (elfu mbili). Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 895 321 (Daud Mhuli) na Tigo pesa 0653 250 566 (Daud Mhuli). Time: 3 Hours Instructions: 1. This paper consist of seven questions. 2. Answer a total of five questions. Question one is compulsory. 3. Each question carries twenty marks. 4. Cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room. 5. Write your examination number on every page of your answer booklet. Answer five questions, question one is compulsory. 1. Suggest six ways of eliminating all challenges facing agricultural dev

Vichekesho vya Kuchekesha na Kuvunja Mbavu 2

Image
1. Chomoa hela kidogo kwenye ada ya mwanao kisha kunywa bia. Elimu haina mwisho. 2. Mtu unamdai halafu anakujibu kwa kiingereza . 3. Kuna mwizi amekamatwa hapa amepewa kipigo. Anaulizwa ataje mwenzake anaanza kuniangalia mimi, nimempiga bonge la kofi. 4. kukosa hela vibaya sana, hata ndoto unazoota zinakuwa hazikuheshimu. Mimi kweli ni wa kuota nakimbizwa na Kinyonga! 5. Nilikuwa siamini kama kila kitu kinawezekana hapa Duniani mpaka siku nilipoota nakimbizwa na konokono. 6. Usikate tamaa kwa sababu kakuambia ana mtu wake. Watu hufariki. 7. Mjomba katoka kijijini, nipo naye katika mgahawa, naagiza chipsi kavu kwa ajili yake na mimi, chipsi zinaletwa. Baada ya kula mara tatu mjomba anavunja ukimya. “Mjomba,” mjomba ananiita. “Naam,” naitika nikila chipsi zangu. “Uliagiza chipsi kavu?” “Ndiyo.” “Sasa kwa nini zina mafuta mafuta? Nilitumia dakika tisini kumuelewesha. 8. Nilialikwa na jamaa kula chakula cha mchana nyumbani kwake. Nilipofika nikakutana na watu weng

English Language 1 Form Six Examination 2021 1

Image
Maelekezo ya Kufanya Mtihani Ili Usahihishwe na Mwalimu: 1. Mtu yeyote na popote alipo anaruhusiwa kufanya mtihani huu. 2. Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi. 3. Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0653 250 566. 4. Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho. 5. Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000/= (elfu mbili). Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 895 321 (Daud Mhuli) na Tigo pesa 0653 250 566 (Daud Mhuli). Time: 3 Hours Instructions 1. This paper consists of sections A and B with a total of eight (8) questions. 2. Answer all questions in section A and three (3) questions from section B. Question five (5) and six (6) are compulsory. 3. Each question in section A carries ten (10) marks and twenty (20) marks in section B. 3. Cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room. 4. Write your Examination Number on every page of your