Posts

Dhima za Kategoria za Virai katika Lugha Kisintaksia

Image
Lugha ya Kiswahili inazo tungo nyingi na miongoni mwa tungo hizo ni tungo kirai. Tungo zingine ni tungo neno, kishazi na sentensi. Kategoria za virai ni sifa bainifu zinazoambikwa kwenye aina za virai. Kwa upande wa maana, tungo kirai ni kipashio kidogo cha kimuundo chenye neno moja au zaidi ambacho hakina muundo wa kiima (K) na kiarifu (A). Kirai huwa na neno kuu moja linalotawala. Neno hilo linalotawala ndilo huwa aina ya kirai. Kategoria ya virai inajumuisha kirai nomino, kirai kivumishi, kirai kitenzi, kirai kielezi na kirai kihusishi. Zifuataza ni dhima za kategoria za virai katika lugha ya Kiswahili Kisintaksia. Kirai nomino kina dhima ya kuwa kiima, yambwa, yambiwa, kijalizo cha kirai kihusishi na kinaweza kukaa mahali pengine popote ambapo nomino inakaa. Kwa mfano: Askari waaminifu waliwakamata wahalifu wetu wote kwa siku moja. Askari imetumika kama kiima cha sentesi hiyo. Katika kirai nomino, neno kuu ni nomino. Kirai kitenzi kina dhima ya kuwa kiarifu. Kwa mfano, mama an

History 1 Form Six Examination 2021 2

Image
Maelekezo ya Kufanya Mtihani Ili Usahihishwe na Mwalimu: 1. Mtu yeyote na popote alipo anaruhusiwa kufanya mtihani huu. 2. Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi. 3. Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0653 250 566. 4. Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho. 5. Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000/= (elfu mbili). Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 895 321 (Daud Mhuli) na Tigo pesa 0653 250 566 (Daud Mhuli). Time: 3 Hours Instructions: 1. This paper consist of seven questions. 2. Answer a total of five questions. Question one is compulsory. 3. Each question carries twenty marks. 4. Cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room. 5. Write your examination number on every page of your answer booklet. Answer five questions, question one is compulsory. 1. Suggest six ways of eliminating all challenges facing agricultural dev

Vichekesho vya Kuchekesha na Kuvunja Mbavu 2

Image
1. Chomoa hela kidogo kwenye ada ya mwanao kisha kunywa bia. Elimu haina mwisho. 2. Mtu unamdai halafu anakujibu kwa kiingereza . 3. Kuna mwizi amekamatwa hapa amepewa kipigo. Anaulizwa ataje mwenzake anaanza kuniangalia mimi, nimempiga bonge la kofi. 4. kukosa hela vibaya sana, hata ndoto unazoota zinakuwa hazikuheshimu. Mimi kweli ni wa kuota nakimbizwa na Kinyonga! 5. Nilikuwa siamini kama kila kitu kinawezekana hapa Duniani mpaka siku nilipoota nakimbizwa na konokono. 6. Usikate tamaa kwa sababu kakuambia ana mtu wake. Watu hufariki. 7. Mjomba katoka kijijini, nipo naye katika mgahawa, naagiza chipsi kavu kwa ajili yake na mimi, chipsi zinaletwa. Baada ya kula mara tatu mjomba anavunja ukimya. “Mjomba,” mjomba ananiita. “Naam,” naitika nikila chipsi zangu. “Uliagiza chipsi kavu?” “Ndiyo.” “Sasa kwa nini zina mafuta mafuta? Nilitumia dakika tisini kumuelewesha. 8. Nilialikwa na jamaa kula chakula cha mchana nyumbani kwake. Nilipofika nikakutana na watu weng

English Language 1 Form Six Examination 2021 1

Image
Maelekezo ya Kufanya Mtihani Ili Usahihishwe na Mwalimu: 1. Mtu yeyote na popote alipo anaruhusiwa kufanya mtihani huu. 2. Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi. 3. Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0653 250 566. 4. Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho. 5. Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000/= (elfu mbili). Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 895 321 (Daud Mhuli) na Tigo pesa 0653 250 566 (Daud Mhuli). Time: 3 Hours Instructions 1. This paper consists of sections A and B with a total of eight (8) questions. 2. Answer all questions in section A and three (3) questions from section B. Question five (5) and six (6) are compulsory. 3. Each question in section A carries ten (10) marks and twenty (20) marks in section B. 3. Cellular phones and any unauthorized materials are not allowed in the examination room. 4. Write your Examination Number on every page of your

Civics Form Four Examination 2021 1

Image
Section A (15 Marks) Answer all questions from this section 1.    From each of the following items (i-x) choose the correct answer among the given alternatives and write its letter besides the item number in the answer booklet. i. Tanzania is the country which is led by president and other elected politicians, therefore Tanzania is: A. A monarchy     B. A communist state    C. A republic        D. Military state    E. Federal government ii. In India women are allowed to marry more than one husband, this kind of custom is referred as: A. Polygamy        B. Bigamy   C. Monogamy      D. Marriage                 E. Polyandry iii. In democratic country like United States of America: A. Law are made by president        B. The executive interpret law        C. All people are equal before the law        D. Violation of human rights is accepted   E. Sheriffs have a power to punish criminals. iv. Which category of human rights is referred as first generation of human right?

Africa and the External World | History Form Two

Image
Early contacts with the Middle East and Far East Contacts with the Middle East and Far East began as early as 200BC. Early foreigners to visit the African coast were people from Asia including countries like Syria, Arabia, India, Burma, Thailand, China and Spice Islands. Availability of goods such as ivory, gold, animal skins and slaves was one of the motives which attracted the traders to visit the East African Coast. Social and Economic motives of contacts between Africa, the middle east and far east 1. Availability of goods such as ivory, gold, animal skins and slaves which had attracted the traders. 2. The discovery of the power of wind and its patterns i.e. the Monsoon which helped to drive their vessels across the Indian Ocean to East Africa (South West Monsoon, November, to April) and back to their home lands (North East Monsoon, May to October). 3. Development of marine technology. They could contract large dhows which enabled them to carry huge quality of goods.