History 1 Form Six Online Examination 2020 2 New Format

Tambarare.

Maelekezo ya Kufanya Mtihani Ili Usahihishwe na Mwalimu:

1. Mtu yeyote na popote alipo anaruhusiwa kufanya mtihani huu.
2. Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi.
3. Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0754 89 53 21.
4. Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho.
5. Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000/= (elfu mbili).
Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 89 53 21 (Daud Mhuli) na Tigo pesa 0653 25 05 66 (Daud Mhuli).

Time: 3 Hours

Answer five questions, question number one is compulsory
1. Analyse six reasons on why some precolonial African societies developed feudal mode of production while others did not.
2. Use three points to compare and three points to contrast Western European political systems with African once in the 15th Century.
3. Explain six problems of the people of African origin in the New World.
4. Discuss the nature of colonial state. Use six points.
5. Examine six objectives of introducing progressive master farmers.
6. Use six points to show how some nationalists in Africa used the principle of self determination to demand for their independence in their countries.
7. With examples, explain the economic situation of Tanganyika at independence. (Six points.)

Matokeo ya Darasa la Nne 2019

Gusa Hapa Kutazama Matokeo ya Darasa la Nne 2019

Wanafunzi watakaofanikiwa kufaulu mtihani huu, wataingia darasa la tano. Huko watasoma mpaka watakapokutana na mtihani wa darasa la saba.

Wanafunzi walioshindwa kufaulu mtihani huu, watarudia darasa la nne, watafanya tena mtihani na endapo watafaulu, wataweza kujiunga na darasa la tano.

Wazazi wa watoto waliofaulu, wawapongeze watoto wao kwa ufaulu. Pia, wazazi wa watoto walioshindwa kufaulu, wasiwatukane na kuwanyima amani watoto wao, kwani kuna uwezekano mkubwa, akili za watoto hao, wamerithi kutoka kwa wazazi wenyewe! Hivyo hakuna sababu ya kuwapiga wala kuwasema vibaya kwa mambo ambayo hawakuyapanga ikiwemo kurithi akili, bali kinachotakiwa kufanyika ni kuwatafutia walimu wa ziada na kuhakikisha wana vitabu sahihi na muda wa kusoma ili waweze kufaulu tena.

Matokeo ya Mtihani wa Kidato cha Pili 2019


Gusa Hapa Kuona Matokeo ya Mtihani wa Kidato cha Pili 2019
Wanafunzi watakaofaulu mtihani wa kidato cha pili, wataendelea kidato cha tatu. Huko watapata nafasi ya kufanya mtihani wa kidato cha nne.

Wanafunzi watakaoshindwa mtihani huu, wasikate tamaa, warudie darasa bila uoga. Ushauri wangu kwa wazazi ni kuwa, ili kuepusha matatizo ya kisaikolojia kwa watoto wao, wawahamishe shule na waende kurudia shule nyingine.

Pia, wazazi wasiwapige wala kuwasema vibaya watoto wao waliofeli, inawezekana akili hizo wamerithi kutoka kwa wazazi haohao, hivyo hakuna sababu ya kumhukumu mtoto kwa jambo ambalo hakupanga. Muhimu ni kuwapatia walimu wa ziada na kuwanunulia vitabu sahihi ikiwemo kuwaongeza muda wa kusoma zaidi. watafaulu.

Matokeo ya Mtihani wa Maarifa QT 2019


Gusa Hapa Kuona Matokeo ya Mtihani wa Maarifa QT 2019
Mtihani wa QT, ni mtihani ambao humwandaa mwanafunzi aweze kufanya mtihani wa kidato cha nne. Kufaulu mtihani wa QT ni kama kuruhusiwa kufanya mtihani wa kidato cha nne.

Kwa aliyefaulu mtihani huu, safari bado ni ndefu, kwani anatakiwa sasa asome masomo marefu ya kidato cha nne.

kwa ambaye hakufaulu, asikate tamaa, ataweza kufaulu kwani mitihani ya QT unapoweka bidii huwa siyo migumu na ni lazima kufaulu.

Kwa aliyefaulu na anahitaji kusoma masomo ya kidato cha nne, anaweza kufundishwa na Mwalimu Makoba kwa njia ya 'online' kwa waliombali au kufika shuleni kwa walio Dar es Salaam.

Kwa aliyeshindwa mtihani, kama nilivyosema awali bado ana nafasi ya kurudia.

Wasiliana na Mwalimu Makoba kwa namba: 0754 89 53 21 au 0653 25 05 66.

Matokeo ya Kidato cha Nne 2019

Mwalimu Makoba

Gusa Hapa Kuona Matokeo ya Mtihani wa Kidato cha Nne

Juu ni 'link' yenye matokeo ya kidato cha nne. Kama umefaulu, hongera sana. lakini kama hukufanikiwa kufaulu, usiwe na shaka. bado una nafasi ya kujaribu tena.

Wapo waliofaulu kwa kufanya mtihani mara moja. Lakini wengi waliofaulu, wamerudia mara nyingi. Hivyo kama hukufanya vizuri, jiamini kuwa, una nafasi ya kurudia tena mtihani wako.

Kwa wanafunzi waliofaulu, wanaweza wakaenda vyuoni au wakaendelea na kidato cha tano na sita. Ni uchaguzi wao juu ya njia wanayotaka kupita. Ushauri wangu ni kwamba, waendelee mbele kielimu na wasiishie hatua ya kidato cha nne.

Kwa wanafunzi ambao hawakufaulu, iwe kwamba ndiyo kwanza umefanya mtihani au umefanya mtihani wako mara nyingi usikate tamaa. Rudia tena, safari hii unapo rudia hakikisha una fundishwa na walimu sahihi, unasoma 'notes' sahihi, unafanya mitihani ya kujipima, na unajisomea wewe mwenyewe.

Endapo unahitaji kufundishwa na Mwalimu Makoba, ama kununua 'notes' zake au chochote kutoka kwake, wasiliana naye kwa namba: 0754 89 53 21 au 0653 25 05 66.