Posts

Mtihani wa Kiswahili Kidato cha Nne 2022 1

Image
Endapo Unahitaji Kufanya Mtihani Huu ili Usahihishwe, Wasiliana na Mwalimu Hapa Muda: Saa 3 Maelekezo 1. Karatasi hii ina sehemu A, B na C zenye jumla ya maswali kumi na mbili (12). 2. Jibu maswali yote katika sehemu A na B na maswali matatu kutoka sehemu C. 3. Sehemu A ina alama 15, sehemu B alama 40 na sehemu C alama 45. 4. Zingatia maelekezo ya kila sehemu na ya kila swali. 5. Simu za mkononi na vitu vyote visivyoruhusiwa havitakiwi katika chumba cha mtihani. Sehemu A (Alama 15) Jibu maswali yote katika sehemu hii. 1.    Chagua herufi ya jibu sahihi katika Vipengele (i) hadi (x), kisha andika herufi ya jibu hilo kwenye kijitabu chako cha kujibia. i.         Ipi ni seti sahihi ya vipera vya fasihi simulizi? A. hadithi, semi na mizungu   B. hadithi, semi na vitendawili        C. hadithi, semi na mafumbo    D. mafumbo, ngomezi na bembea E. Hadithi, semi na ushairi ii.         Dhima kuu ya rejesta katika lugha ni ipi? A. kutangaza lugha duniani kote     B. Kut

Jinsi ya Kuomba Mkopo kwa Wanafunzi wa Elimu ya Juu

Image
Bodi ya mikopo ya elimu ya juu (HESLB) hujihusisha na utoaji mikopo kwa wanafunzi wanaotaka kusoma elmu ya juu lakini pengine hawana uwezo wa kumudu gharama hizo hivyo kuhitaji kukopeshwa. Taasisi hii ilianza kufanya kazi mnamo mwaka 2005. Kwa mujibu wa chapisho la bodi ya mikopo, haya ni maelekezo ya kuzingatia kwa waombaji wote: Mambo ya kuzingatia kwa waombaji mkopo Kabla ya kuomba mkopo, hakikisha umesoma maelekezo ya kuomba mkopo . Namba ya kidato cha nne inayotumika kuomba mkopo, iendane na namba ya kidato cha nne iliyotumika kuomba chuo. Wanafunzi waliorudia mitihani yao, waorodheshe namba zao zote za mitihani. Hakikisha kwamba, nyaraka zote unazoambatanisha katika maombi ya mkopo, ziwe zimethibitishwa (verified) na mamlaka husika zinazotambulika. Hakikisha kwamba, cheti cha kuzaliwa na kifo vithibitishwe na RITA, kwa upande wa Zanzibar, vithibitishwe na ZCSRA. Vyeti vya kuzaliwa vya wanafunzi waliozaliwa nje ya nchi na vyeti vya vifo kwa wazazi wa Tanzania walio

Jinsi ya Kuomba Chuo kwa Usahihi Mwaka 2022

Image
Kama umehitimu kidato cha sita au umehitimu chuo kwa ngazi ya stashahada (diploma) na una sifa za kuomba chuo, maelekezo haya yatakusaidia uombapo chuo. Kwanza tufahamu ni mtu gani mwenye sifa za kuomba chuo? Kwa mujibu wa mwongozo wa TCU kuhusu sifa za kuomba chuo, wamegawanya waombaji katika makundi kadhaa. Miongoni mwa makundi hayo ni wale wanaoomba kutoka kidato cha sita, na waombaji wanaotoka vyuo vya kati. Sifa za mwombaji Kutoka kidato cha sita Aliyemaliza kidato cha sita kabla ya mwaka 2014 anatakiwa awe na ‘principle passes mbili zinazoleta jumla ya alama 4. Mgawanyo wa alama umekaa katika mfumo huu: (A=5; B=4; C=3; D=2; E=1; S=0.5) Aliyemaliza kidato cha sita mwaka 2014 na 2015 anatakiwa awe na ‘principle passes’ mbili (C na kuendelea) akiwa na jumla ya alama 4 katika masomo mawili. Mgawanyo wa alama umekaa katika mfumo huu: (A=5; B+=4 B=3; C=2; D=1; E=0.5) Aliyemaliza kidato cha sita mwaka 2016 na kuendelea anatakiwa awe na ‘Principle passes’ mbili yenye jum

Uchopezi na Udhanilizi wa Kisemantiki Katika Kiswahili

Image
Swali Fafanua kwa kutumia mifano madhubuti kutoka katika lugha ya kiswahili uchopezi na udhanilizi wa kisemantiki. Jibu Uchopezi na udhanilizi ni dhana zinazopatikana katika Semantiki. Dhana hizi zinawakilisha mahusiano ya ukweli yanayochunguzwa na semantiki. Dhana hizi zinafafanuliwa kwa kutumia mifano kutoka katika lugha ya Kiswahili. Kwa kuanza na dhana ya uchopezi inafafanuliwa kwa kutumia mifano madhubuti kutoka katika lugha ya Kiswahili. Uchopezi ni uhusiano wa sentensi mbili ambapo ukweli wa sentensi ya pili hudhihirisha ukweli wa sentensi ya kwanza (Crystal, 1998). Kwa mfano: Athuman amemuoa Aisha. Aisha ameolewa. Sentensi ya pili, inadhihirisha ukweli wa sentensi ya kwanza na hivyo kukubaliana na maana iliyotolewa na mtaalamu Crystal. Kwa mujibu wa Lyons (1977), uchopezi ni uhusiano uliopo kati ya P na O ambapo P na Q zinasimama kama vihusishi ambapo ukweli wa Q hujidhihirisha kutokana na ukweli wa P. maana hii ya mtaalamu Lyons japo si rahisi kueleweka, lak

Dhana ya Uolezi Inavyojitokeza Katika Lugha ya Kiswahili

Image
Swali Fasili dhana ya uolezi kisha ufafanue kwa ufasaha unavyokitokeza katika lugha ya Kiswahili. Jibu Kwa mujibu wa Resani (2014), Uolezi ni istilahi iliyoazimwa kutoka lugha ya Kigiriki yenye maana ya kuashiria kwa kutumia lugha. Ni kipashio muhimu cha kipragmatiki cha kuwakilisha lugha na miktadha ya kiusemi. Akifafanua zaidi kuhusu dhana ya uolezi, mwandishi anaeleza: Katika isimu, uolezi ni dhana inayotumiwa kurejelea hali ambayo, ili mtu aweze kuelewa maana ya maneno fulani na virai fulani vilivyotumiwa katika tamko fulani, basi hana budi kuuelewa muktadha ambamo msemaji na wasemeshwaji huwa. Maneno ambayo yana maana thabiti ya kisemantiki, lakini vilevile yana maana halisi ambayo hudabilikabadilika kutegemea wakati au mahali, basi yana sifa ya uolezi. (Resani, 2014:79) Uolezi ni uonyeshaji maalumu wa vitu, mahali, watu, hali au uelekeo katika muktadha husika wa mazungumzo (Makoba, 2018). Si rahisi kwa mtu asiyeelewa muktadha husika kujua ni kitu gani kinarejelewa

History Form Four Examination 2022 1

Image
Time: 3 Hours Instructions 1. This paper consist of section A, B and C with a total of nine questions. 2. Answer all questions in section A and B and three questions from section C. 3. Section A carries 20 marks, section B 35 marks and section C carries 45 marks. 4. All drawings should be in pencil. 5. Write your examination number on every page of your answer booklet. Section A (20 Marks) Answer all questions in this section. 1. For each of the item i-xv, choose the correct answer from among the given alternatives and write its letter beside the item number in the answer booklet provided. i. Man need basic needs for survival. Those basic needs are: A. food, clothing and television B. food, water and soil C. Shelter, medicine and food D. shelter, food and clothing E. cars, food and television ii. In Africa, Monarchies still exist in A. Nigeria and Botswana B. South Africa and Saudi Arabia C. Ethiopia and Ivory Coast. D. Algeria and Gambia E. Morocco and Swazil