Posts

Ngeli za Nomino | Kiswahili Kidato cha Tatu

Image
Ngeli ni utaratibu wa kuweka nomino katika makundi yanayofanana au yanayowiana. Nomino za Kiswahili zinaweza kugawanywa katika makundi mbalimbali. Baadhi ya wanaisimu wamezigawanya nomino katika makundi 16 na wengine makundi 9 na wengine makundi 18. Ngeli huweza kuainishwa kwa vigezo mbalimbali. Miongoni mwa vigezo hivyo ni kigezo cha upatanishi wa kisarufi au kigezo cha kisintaksia. Upatanishi wa kisarufi ni hali ya viambishi vya maneno ndani ya tungo kukubaliana na kushikamana ili kuleta maana iliyokusudiwa. Upatanishi wa kisarufi unaweza kuonekana kati ya vipashio mbalimbali vya tungo: Mifano: Unyasi umeota.    =     Nyasi zimeota. Kiazi   kitamu.   =    Viazi vitamu. Huyu mnene.    =    Hawa wanene. Huyu anakuja.   =    Hao wanakuja. Mtu ambaye.   =   Watu   ambao. Mtu aliyesafiri. = Watu waliosafiri. Aina za tungo Tungo ni matokeo ya kupanga pamoja vipashio sahili ili kujenga kipashio kikubwa zaidi. Aina za tungo ni: Neno Neno ni silabi au mkusanyiko wa

Social Economic Development and Production in Pre Colonial Africa

Image
Social organization and production Social organization is the way in which people in a society interact in the process of economic production. Economic production is the process of making goods and services to meet human needs. Example of activities relating to in economic production are crop production and cloth-making. Types of social organizations and production Pre Colonial Africa passed through three modes of production namely: communalism, slavery and feudalism. Modes of production are social and economic relations that existed between people in a society as they engaged in the process of material production. These modes of production are discussed below. Communalism Communalism was the first mode of production. In this mode of production people lived together, worked together and shared equally whatever they obtained from nature. This mode is also called primitive communalism because of low level of technology. All human societies passed through communalism. Up to the