History 2 Online Examination for Form Six Students 2

sanamu ya udongo

Endapo unataka kufanya mtihani huu ili usahihishwe na Mwalimu, zingatia mambo haya:
1. Mtu yeyote na popote alipo anaruhusiwa kufanya mtihani huu.
2. Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi.
3. Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0754 89 53 21.
4. Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho.
5. Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000/= (elfu mbili).
Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 89 53 21 (Daud Mhuli) na Tigo pesa 0653 25 05 66 (Daud Makoba)
“Kwa kuwa lengo la mtihani huu ni kutaka kujua uwezo na mapungufu ya mwanafunzi ili aweze kupewa mbinu mbadala za kumsaidia kufaulu mtihani wake wa mwisho, kuangalizia majibu hakuna faida yoyote kwani lengo la mtihani si kubaini nani atakuwa wa kwanza na yupi atakuwa wa mwisho!”
It is far more honorable to fail than to cheat.
Sasa fanya mtihani wako…
Time: 3 Hours
SECTION A (40 marks)
Answer two (2) questions from this section.
1. Explain factors which made Britain discard open field system during agricultural revolution. (Give six points).
2. In six points, show how the increase of industries accelerated workers awareness in Britain in the 18th century.
3. Examine six contribution of the 1789 French Revolution in the development of democracy in Europe.
4. Explain the events which led to the Berlin Congress of 1878.
SECTION B (40 marks)
Answer two (2) questions from this section.
5. Adolf Hitler succeeded to solve economic problems in Germany in 1930’s. Prove this statement by using six points.
6. In six points, show economic strategy which was adopted in 1967 by Tanzania government.
7. Show how the United States of America was negatively affected by the 1920s great boom. (Give six points)
8. Explain six causes of the 1956 Jewish-Arab war.
SECTION C (20 marks)
Answer one (1) questions from this section.
9. Examine negative impacts of  six conditions of the Structural Adjustment Programmes (SAPs) in the Developing World.
10. Asses six recommendations of the (1980) Brandt Report on the Third World Poverty.

Popular posts from this blog

Jinsi ya Kuandika CV | Mfano wa CV Wasifu

Jinsi ya Kuandika Barua ya Maombi ya Kazi Mwaka 2023

Uhakiki wa Riwaya ya Watoto wa Maman’tilie