General Studies Online Examination for Form Six Students 1


Endapo unataka kufanya mtihani huu ili usahihishwe na Mwalimu, zingatia mambo haya:
1. Mtu yeyote na popote alipo anaruhusiwa kufanya mtihani huu.
2. Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi.
3. Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0754 89 53 21.
4. Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho.
5. Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000/= (elfu mbili).
Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 89 53 21 (Daud Mhuli) na Tigo pesa 0653 25 05 66 (Daud Makoba)
“Kwa kuwa lengo la mtihani huu ni kutaka kujua uwezo na mapungufu ya mwanafunzi ili aweze kupewa mbinu mbadala za kumsaidia kufaulu mtihani wake wa mwisho, kuangalizia majibu hakuna faida yoyote kwani lengo la mtihani si kubaini nani atakuwa wa kwanza na yupi atakuwa wa mwisho!” 
It is far more honorable to fail than to cheat.
Sasa fanya mtihani wako…

Time: 2.30 Hours

Instructions

Answer five (5) questions by choosing one (1) question from each section; the 5 th question can be chosen from any of the sections.
Section A
Life Skills, Philosophy And Religion
1. Analyse six problems experienced by local entrepreneurs in conducting their business in Tanzania.
2. Elaborate six major effects of moral values decay in a society like Tanzania.
Section B
International Affairs
3. Describe any six disadvantages of globalization in developing countries.
4. In six points, assess the strategies used by African countries in conflicts resolution.
Section C
Democratic Process And Practices
5. Why do people vote for their leaders? Explain by giving six points.
6. Examine six principles of democracy which are practiced in Tanzania.
Section D
Science And Technology In Development And Contemporary Issues
7. Demonstrate six ways through which science and technology can be employed to improve agriculture in Tanzania.
8. Explain six effects of drug abuse to the youths in Tanzania.

Popular posts from this blog

Jinsi ya Kuandika CV | Mfano wa CV Wasifu

Jinsi ya Kuandika Barua ya Maombi ya Kazi Mwaka 2023

Jinsi ya Kuandika Risala | Kiswahili Kidato Cha Nne