History 2 Online Examination for Form Six 1

ulaya

Endapo unataka kufanya mtihani huu ili usahihishwe na Mwalimu, zingatia mambo haya:
1. Mtu yeyote na popote alipo anaruhusiwa kufanya mtihani huu.
2. Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi.
3. Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0754 89 53 21.
4. Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho.
5. Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000/= (elfu mbili).
Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 89 53 21 (Daud Mhuli) na Tigo pesa 0653 25 05 66 (Daud Makoba)
“Kwa kuwa lengo la mtihani huu ni kutaka kujua uwezo na mapungufu ya mwanafunzi ili aweze kupewa mbinu mbadala za kumsaidia kufaulu mtihani wake wa mwisho, kuangalizia majibu hakuna faida yoyote kwani lengo la mtihani si kubaini nani atakuwa wa kwanza na yupi atakuwa wa mwisho!”
Sasa fanya mtihani wako…
Time: 3 hours
Time: 3 hours
Section A (40 Marks)
Answer two (2) questions from this section.
1. In six points, validate the conditions which forced European merchants to enslave Africans in the New World during mercantile period.
2. Show how Africans were affected by the trade relations with America and Europe by the 15 th century. (Give six points).
3. Explain six causes of the French Revolution of 1789.
4. Elaborate six reasons that propelled the unification of Italian states by 1870.
Section B (40 Marks)
Answer two (2) questions from this section.
5. In six points, examine the foreign policies in Italy, Germany and Japan between the First and Second World War.
6. Describe six causes of the 1949 Chinese Revolution.
7. Assess six impact of the rise of USA’s capitalism in the world.
8. Explain six effects of Jewish - Arabs war of 1967.
Section C (20 Marks)
Answer one (1) questions from this section.
9. Evaluate six obstacles hindering implementation of the South - South Commission’s goals.
10. Explain six economic indicators of underdevelopment in developing nations.

Popular posts from this blog

Jinsi ya Kuandika CV | Mfano wa CV Wasifu

Jinsi ya Kuandika Barua ya Maombi ya Kazi Mwaka 2024

Uhakiki wa Riwaya ya Watoto wa Maman’tilie