English Language 2 for Form Six| Pre Necta| 17 Feb. 18

English Language 2 for Form Six| Pre Necta| 17 Feb. 18

JINSI YA KUUFANYA MTIHANI HUU

Mtu yeyote na kokote aliko anaruhusiwa kufanya mtihani huu.

Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi.

Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0754 89 53 21.

Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho.

Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000 (elfu mbili) tu.

Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 89 53 21 na Tigo pesa 0653 25 05 66

“Kwa kuwa lengo la mtihani huu ni kutaka kujua uwezo na mapungufu ya mwanafunzi ili aweze kupewa mbinu mbadala za kumsaidia kufaulu mtihani wake wa mwisho, kuangalizia majibu hakuna faida yoyote kwani lengo la mtihani si kubaini nani atakuwa wa kwanza na yupi atakuwa wa mwisho!”

Mwalimu Makoba| Mwalimu wa Waalimu na Wanafunzi| Mwalimu wa Ushindi!

Unataka kufanya mtihani huu na hujaelewa taratibu zake? Wasiliana na Mwalimu Makoba kwa 0754 89 53 21.

Sasa fanya mtihani wako.


Answer all questions from section A, B, C and one question in section D


Section ACommunication in English (40 marks)


1.   Due to the emergence of new technology, literature is no longer needed in our society. Discuss against this contention by giving examples.
2.   Define the following literary terms:
a.   Folktales
b.   Characters
c.   Play
d.   Stanza
e.   Hyperbole

Section BPlays (20 marks)

3.   Literary forms are like the roots of the literary content family tree. Show how the playwrights of two plays you have read used forms to convey themes.

Section CNovel and Short Stories (20 marks)

4.   State leaders in African societies are notably shadows of colonial masters. Verify this statement by citing two readings you have done under this section. (Use four points from each of the readings.)

Section DPoetry (20 marks)

Answer one question from this section
5. The main focus of poetry is to change the society. Support this view using four poems. (Use four points from each poem).
6. Read the following poem and answer the question that follows:
Eat More
By Joe Corrie (1894-1968)

Eat more fruit!
The slogan says,
More fish, more beef, more bread!
But I’m on unemployment more pay
My third year now and wed.

And also I wonder when I’ll see
The slogan when I pass,
The only one about that would suit me
Eat more bloody Grass!
Questions:
a.   Extract a verse from the poem above which shows each of the following poetic devices:
i.             Personification
ii.            Symbolism
b.   Summarize the main idea in each stanza.

Popular posts from this blog

Jinsi ya Kuandika Barua ya Maombi ya Kazi Mwaka 2024

Jinsi ya Kuandika CV | Mfano wa CV Wasifu

Uhakiki wa Tamthiliya ya Kilio Chetu