English Language 1 Examination | Pre-Necta| 10 Feb 2017

English Language 1 Examination | Pre-Necta| 10 Feb 2017JINSI YA KUUFANYA MTIHANI HUU

Mtu yeyote na kokote aliko anaruhusiwa kufanya mtihani huu.

Fanya mtihani huu kwa kutumia aina yoyote ya karatasi.

Ukimaliza, piga picha karatasi hizo kisha zitume WhatsApp kwenye namba ya Mwalimu Makoba, 0754 89 53 21.

Subiri mtihani wako usahihishwe, Urudishiwe na ufanyiwe masahihisho.

Gharama ya mtihani huu ni shilingi 2,000 (elfu mbili) tu.

Namba za malipo ni: M – Pesa 0754 89 53 21 na Tigo pesa 0653 25 05 66

“Kwa kuwa lengo la mtihani huu ni kutaka kujua uwezo na mapungufu ya mwanafunzi ili aweze kupewa mbinu mbadala za kumsaidia kufaulu mtihani wake wa mwisho, kuangalizia majibu hakuna faida yoyote kwani lengo la mtihani si kubaini nani atakuwa wa kwanza na yupi atakuwa wa mwisho!”

Mwalimu Makoba| Mwalimu wa Waalimu na Wanafunzi| Mwalimu wa Ushindi!

Unataka kufanya mtihani huu na hujaelewa taratibu zake? Wasiliana na Mwalimu Makoba kwa 0754 89 53 21.

Sasa fanya mtihani wako.

Answer all questins

SECTION A (40 marks)INTRODUCTION TO LANGUAGE

1.   Explain the difference between the folowing terminologies:
i.             Dialect and accent
ii.            Diglossia and triglossia
iii.           Pidgin and creole
iv.          Competence and performance
2.   Some people think tjhat there is primitive language. Discuss their reasons. Use five points.

SECTION B (20 markss)LANGUAGE SKILLS

3.   What is listening? Describe six listening strategies.

SECTION C (20 Marks)WORD FORMATION

4.   For each of the following words, write the suffix, give the meaning for each suffix and make one meaningful sentence for each word.
i.             Genocide
ii.            Cigarette
iii.           Bakery
iv.          Dusty
v.           Childish
5.   Change the following words into nouns:
i.             Anxious
ii.            Proud
iii.           Angry
iv.          Young
v.           Funerary

SECTION D (20 marks)LANGUAGE USE

6.   Translate the following expressions into Kiswahili Language by considering the contextual meaning of the source language.
i.             Blood is thicker than water.
ii.            Its better late than never
iii.           Out of sight… out of
iv.          There is no smioke without fire
v.           Seeing is believing
7.   Give short explanation about the following terms as used in translation:
i.             Translator
ii.            Source text
iii.           Target language
iv.          Overtranslation
v.           Fidelity in translation

Popular posts from this blog

Jinsi ya Kuandika CV | Mfano wa CV Wasifu

Jinsi ya Kuandika Barua ya Maombi ya Kazi Mwaka 2023

Uhakiki wa Riwaya ya Watoto wa Maman’tilie