Kiswahili pre NECTA 5

Laptop katika chumba cha mitihani
Sehemu A

1.   Soma habari ifuatayo kisha jibu maswali.
Ilikuwa usiku wa manane niliposikia kelele za watu nje ya nyumba yetu ya nyasi. Niliamka haraka kisha nami nikaelekea nje ili nikapate kujua kilichokuwa kikiendelea. Huko nje nilikuta watu wote wamesimama wakipiga kelele huku wakiwa wameangalia juu.

Mwizi! Mwizi! Mwizi!”
Nami nilitazama juu ili nione kilichowaliza, Loooh! Nilikiona kijitu kichafu kimevaa koti jeusi toka sayari ya mbali kikiwa kimeubeba mwezi wetu kikikimbia nao kuelekea mbali huko juu angani. Kabla sijashusha uso wangu chini giza kuu liliingia hata hatukuweza kuonana.

Vijana wa usalama wa nchi, waliwasha mienge ya moto hapo tuliweza kuonana tena, wote tulikuwa na masikitiko makubwa. Nilimuona mama na kaka yangu Mowasha wakilia kwa huzuni.

Maswali
a.   Kipi kiliibwa hata watu wakapiga kelele za kuita mwizi
b.   Kwa nini Mowasha alilia kwa huzuni?

c.   Unadhani tukio linalozungumziwa kitabuni linaweza kutokea katika maisha halisi? Kwa nini?

2.   Fupisha habari uliyosoma kwa maneno yasiyopungua 30 na yasiyozidi 40.

Sehemu B
3.   Toa tofauti mbili zilizopo kati ya sentense na kishazi 
4.   Orodhesha mambo manne ambayo ndiyo sababu ya utata katika lugha
Sehemu C
5.   Wewe ni mwanafunzi ambaye unatarajia kuhitimu kidato cha nne, andika risala itakayosomwa mbele ya mgeni rasmi siku ya sherehe. 
Sehemu D
6.   Upi ulikuwa mchango wa waingereza katika kuikuza lugha ya kiswahili? Toa hoja nne zilizopambwa kwa mifano. 
Sehemu E
Chagua maswali matatu katika sehemu hii. Swali la 10 ni la lazima
7.   Jadili mafunzo mbalimbali yanayopatikana katika diwani mbili ulizosoma
8.   Waandishi ni watu ambao hutumia muda wao mwingi kuwatetea wanyonge. Thibitisha ukweli wa kauli hii kwa kutumia tamthiliya mbili
9.   Chagua mhusika mmoja katika kila tamthiliya uliyosoma, kisha jadili sifa zake

10.               Tunga ngano kuhusu kisa chochote cha kusisimua

Popular posts from this blog

Jinsi ya Kuandika CV | Mfano wa CV Wasifu

Jinsi ya Kuandika Barua ya Maombi ya Kazi Mwaka 2024

Uhakiki wa Riwaya ya Watoto wa Maman’tilie